Naši významní zákaznící

Mezi naše zákazníky, kterých je nyní více, jak 72 000, patří i následující dobře známé soukromé společnosti a státní organizace: