PLENCZpodrobné vyhledávání

reproduktory, reprosoustavy
a ozvučovací technika
DEXON

referencenávody k použitírecenzekonstrukcecertifikátydotazy – poradnaškoleníkontakty
Potřebujete poradit s ozvučením? 
Nevíte, co vybrat? Zde vyberte situaci. 

Přihlaš / regist.
Novinky Akční produkty Doprodej
Tipy pro Vás

Víte, že nabízíme kompletní technickou podporu, návrhy, simulace a měření pro Vaši stavbu reprosoustavy? Navíc zcela zdarma.

Objednejte si tištěný katalog Ceník
HiFi, domácí kino Profesionální technika Plošné, instal. ozvučení Reproduktory Konstrukční materiál Multiroom ozvučení
Reference Návody k použití Recenze Konstrukce Certifikáty Dotazy – poradna Školení Odkazy Kontakty
Mapa stránek Výrobky v XML Kategorie v XML Články v XML
Konstrukce - praktické návody a projekty Konstrukce - teorie Návrhy ozvučení - interiéry Návrhy ozvučení - exteriéry Návody k použití
Proč s námi spolupracovat? Podívejte se na výhody.
 
Obchodni informace
Vytištěno 18. 12. 2017

Obchodní podmínky

1. Podávání objednávek lze provádět

1.1. osobní návštěvou

1.3. telefonicky na Tel.: +420 596 321 160

1.4. písemně zasláním poštou na adresu našeho sídla

1.5. prostřed­nictvím Internetu na stránce www.dexon.cz, Tento způsob je nejjednodušší, obchod Vás sám vyzve k vyplnění údajů, rovněž máte jistotu správného výběru položky a katalogového čísla.

1.6. zasláním E-mailové zprávy na adresu: objednavky@de­xon.cz, nebo na e-mailovou adresu přiděleného obchodního zástupce.

1.7. Zákazníci ze zahraničí objednávají stejným způsobem, zboží je expedováno z jednotlivých zahraničních zastoupení. Kontaktní adresy vč. tel. č. a e-mailových adres jsou uvedeny v sekci kontakty.

1.8. Zboží můžete také nakupovat prostřednictvím našich specializovaných prodejen a u dalších smluvních distributorů. Kontaktní adresy vč. tel. č. a e-mailových adres jsou uvedeny v sekci kontakty.

2. Obsah a formát objednávky

2.1 Objednávka musí obsahovat název odběratele, adresu, telefon, IČ, bankovní spojení, zda jste plátci DPH, popř. DIČ, datum vystavení objednávky, jméno a podpis oprávněného zástupce firmy, jedinečnou identifikaci organizace, dostatečnou specifikaci zboží včetně katalogového čísla, způsob převzetí zboží a typu platby.

2.2 Jako hlavní identifikační údaj zákazníka slouží IČ nebo přidělené ID, prosím uvádějte jej vždy.

2.3 Objednávka musí být elektronicky nebo písemně podepsána, popř. zákazník musí být jiným způsobem jedinečně identifikovatelný.

2.4 Pokud hodnota objednávky přesahuje částku 200 000,– bez DPH, musí být objednávka podána písemnou nebo elektronickou formou s razítkem a podpisem statutárního zástupce objednávající firmy. Objednávka je ve formě kupní smlouvy, kterou vyhotovuje prodejce, odběratel ji následně písemně potvrzuje, čímž se stává pro obě strany závaznou k plnění.

2.5 Všechny náležitosti, které nejsou v objednávce specifikovány se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.

3. Specifikace zboží a jeho funkčnost

3.1 Při vyplňování objednávky je nutné uvést druh zboží (typové označení, rozměry, popř. požadovanou povrchovou úpravu či jiné předem dohodnuté úpravy), počet kusů, jeho katalogové číslo a příslušnou dohodnutou cenu.

3.2 Jestliže chcete na námi vyráběném výrobku něco pozměnit, upravit jeho funkčnost či vzhled, je povinností se s námi nejprve telefonicky kontaktovat, jinak nebereme na požadované úpravy zřetel. Objednávka musí úpravu obsahovat zřetelně a jednoznačně. Byla-li nejprve zpracována obchodní nabídka s úpravami výrobku, musí objednávka obsahovat naprosto stejný popis úpravy, jinak ji nelze garantovat cenou ani provedením. Úprava musí být z naši strany následně písemně potvrzena, jinak nebude provedena.

3.3 Pokud je objednávka vypracována na základě dříve zaslané obchodní nabídky naší firmou (dále také „dodavatel“), má se za to, že funkčnost výrobků je stanovena podle této nabídky, a nebyla-li blíže uvedena, je funkčnost chápána ve smyslu továrního nastavení výrobku, tedy dle katalogových údajů a dle daného návodu k použití. V případě rozporu mezi vyobrazením výrobku a jeho technickým popisem, je důležitější písemný technický údaj před vyobrazením výrobku, které tak může být jen ilustrativní.

4. Způsob plnění

4.1 Objednávky, které mají veškeré náležitosti prosíme směřujte na sídlo naší firmy, popř. na naše zahraniční zastoupení, dle odstavce 1, odkud Vám bude zboží odesláno.

4.2 Lhůta pro plnění zakázky, která je specifikována v objednávce a popř. v obchodní nabídce, začíná běžet dnem doručení objednávky ve správném formátu a s danými náležitostmi, nebo dnem odeslání objednávky prostřednictvím e-shopu na www.dexon.cz. Zboží je expedováno zpravidla do 48 hodin, je-li skladem a není-li v objednávce uvedeno jinak. Objednávka přitom musí být potvrzena oběma stranami. V případě položek, které jsou na www.dexon.cz označeny jako „výprodej“ si vyhrazujeme právo zboží nedodat, došlo-li k jeho vyprodání.

4.3 Nejčastějšími důvody k neplnění objednávky je technická nečitelnost, chybějící údaje o odběrateli či nesrozumitelná specifikace zboží. Důvodem k neplnění zakázky také může být špatná platební morálka odběratele, či neplnění vzájemně dohodnutých smluv. Důvodem neplnění může být nesplnění podmínek tzv. Kupní smlouvy, Rámcové kupní smlouvy nebo Servisní smlouvy, má-li ji zákazník s naši firmou uzavřenou. Důvodem neplnění zakázky dodavatelem tak mohou být dřívější úhrady faktur po datu splatnosti, nezaplacení faktur či překročení Kreditu nezaplacených faktur, viz bod 7.

4.4 Dodavatel si vyhrazuje právo neplnit objednávku, zjistí-li závažné skutečnosti o odběrateli, jako je např. insolvenční řízení, velká zadluženost vůči dalším fyzickým i právnickým osobám, stejně tak jako vůči státu.

4.5 V případě, že uvedené zboží není skladem, je zákazník automaticky zařazen do databáze nevyřízených objednávek. V případě vyprodávaných pokožek, nebudou tyto již dodány. Náhradní zboží jiného typu zasíláme po předchozí domluvě.

4.6 Odborné konzultace poskytujeme a obchodní dotazy zodpovídáme v pracovní dny v době od 8.00 do 16.00 hod. na tel. čísle našeho sídla.

4.7 Autorská práva se řídí právními předpisy České republiky. Vlastnictví k software náležícímu ke zboží nebo prodávanému samostatně, popř. licence k software, může Kupující pouze převést na třetí osobu, nesmí z něj pořizovat kopie, ani použít pro jiné účely.

4.8 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. Expedice

5.1 Objednané zboží zasíláme do 50 kg přepravní službou. Jiný druh přepravy zboží je potřeba předem domluvit a v objednávce specifikovat. Odběratel hradí náklady spojené s dopravou zboží, nese všechna rizika spojená s dopravou zboží a v případě zcizení, poškození či ztrát je povinen nárokovat vzniklou škodu na dopravní firmě do 3 dnů. V těchto případech je nutné při převzetí zásilky sepsat tzv. škodní zápis, na základě tohoto zápisu pak vymáhat vzniklou škodu. Veškeré balíky dopravované přepravní službou jsou pojištěny.

5.2 Přepravní firma doručuje zásilku na udanou adresu. Zásadně nedoručujeme zásilky na P.O. Box. Je nutné, aby adresa udávaná na objednávce byla přesná vč. tel. kontaktu. V případě nejasností v adrese se snaží přepravce domluvit s klientem pomocí telefonu. V případě, že telefonní číslo není k dispozici a adresa je nepřesná nebo neúplná, vrací přepravce nedoručitelnou zásilku zpět odesílateli. Uvádějte prosím Vaše telefonní číslo, aby Vám přepravní služba mohla zásilku avizovat.

5.3 Doručuje se pouze v pracovní dny.

5.4 Datum odeslání požadovaného zboží je možné ověřit na našem obchodním oddělení.

5.5 Jednotlivá republiková zastoupení mají své vlastní expediční podmínky, konkrétní expediční požadavky proto prosíme vyřizujte s těmito zastoupeními.

6. Zprovoznění a montáž

6.1 Není-li v objednávce či obchodní nabídce jednoznačně zanesena položka Zprovoznění systému, Montáž či instalace systému, nebo jiná podobného znění, má se za to, že zákazník bude dodaný systém zprovozňovat a instalovat vlastními silami a na vlastní náklady. Musí při tom postupovat podle pokynů uvedených v návodu k použití a instalaci.

6.2 Položka „Zprovoznění systému“ uvedená v obchodní nabídce a následně v objednávce a faktuře znamená, že daný systém bude nainstalován odběratelem přesně podle návodu k použití a instalaci, zařízení bude kompletně, elektricky smysluplně a technicky správně propojeno a usazeno na daném místě v daných podmínkách a polohách. Následně dodavatel provede pouze sepnutí systému a jeho prvotní nastavení a kontrolu funkčnosti. V případě, že dodavatel při zprovozňování zjistí, že systém byl nainstalován nesprávně, v rozporu s návodem k použití a instalaci či v rozporu se všeobecně platnými technickými a bezpečnostními předpisy či v rozporu se zadáním investora nebo konečného provozovatele, anebo v rozporu s dohodou s dodavatelem, jsou vzniklé vícepráce a vícemateriál fakturovány dle platných cen naši firmy, na které se již podmínky objednávky či obchodní nabídky nemusí vztahovat.

6.3 Je-li výrobek či ozvučovací systém takového typu, kdy se na něj vztahují nařízení vlády, evropské komise anebo technické normy, jež nemohou být splněny, aniž by ozvučovací systém byl zkompletován výrobcem či dodavatelem, musí pak být takovýto systém či výrobek zkompletován výlučně výrobcem nebo dodavatelem s příslušnou akreditací. Toto platí např. u tzv. Nouzových zvukových systémů (evakuačních rozhlasů). Uvedená skutečnost kompletace musí být položkově zanesena již v obchodní nabídce, objednávce a následně ve faktuře.

6.4 Položka „Montáž systému“ uvedená v obchodní nabídce a následně v objednávce a faktuře znamená, že daný systém bude nainstalován dodavatelem přesně podle návodu k použití a instalaci, zařízení bude kompletně, elektricky smysluplně a technicky správně propojeno a usazeno na daném místě v daných podmínkách a polohách. Následně dodavatel provede sepnutí systému a jeho prvotní nastavení a kontrolu funkčnosti.

6.5 Jsou-li se zbožím dodány další dokumenty v papírové nebo elektronické podobě, upřesňující instalaci, montáž nebo provoz dodávaného zařízení, je odběratel povinen tyto vytisknout, prostudovat je a řídit se jimi.

6.6 Dopravné a balné se zprovozněním a montáží nijak nesouvisí a bude fakturováno zvlášť.

7. Ceny, slevy, platba

7.1 Veškeré zboží fakturujeme podle aktuálních ceníků, přičemž si vyhrazujeme právo jejich denních úprav. Aktuální ceny naleznete na našich internetových stránkách. Pro Slovensko a další zahraničí platí ceny uvedené v EUR tamtéž. Jednotlivá zahraniční zastoupení Vám sdělí jejich aktuální cenové podmínky. Naši smluvní distributoři jsou povinni dodržet aktuální maloobchodní ceny, podle našich cenových podmínek.

7.2 Vydáním nového katalogu, letáku, nabídky nebo aktualizací na www.dexon.cz je pozastavena platnost dosavadních dotčených cen.

7.3 Je-li podána objednávka, která se opírá o danou obchodní nabídku naší firmy, bude fakturace provedena v nabídnutých cenách obchodní nabídky. Toto nelze zaručit, skončila-li obchodní nabídce nebo objednávce platnost.

7.4 Není-li v předcházející obchodní nabídce uvedeno jinak, a v souladu s naši obchodní nabídkou objednávka toto neuvádí, je zboží odesláno na dobírku.

7.5 Má-li být platba provedena bankovním převodem, musí mít odběratel s naši firmou uzavřenou tzv. Rámcovou kupní smlouvu, v které se uvádí další podmínky našeho vzájemného obchodního styku, m.j. cenové pásmo a tzv. Kredit nezaplacených faktur. Překročení tohoto kreditu může být důvodem k neplnění zakázky dodavatelem.

7.6 Dodané zboží je majetkem dodavatele do úplného zaplacení fakturované částky.

7.7 Další platební podmínky, jako je datum splatnosti, penále atd. jsou uvedeny na dané faktuře a jsou pro dodavatele i odběratele závazné.

7.8 Poštovné a balné účtujeme úměrně dle velikosti zásilky.

8. Prodej na splátky

8.1 Standardně prodej na splátky již neposkytujeme. Spotřebitelský úvěr si musí zákazník zařídit vlastními silami u jedné z mnoha společností, které se spotřebitelskými úvěry zabývají.

9. Recyklace elektroodpadu a obalů

9.1 Na základě zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech z elektrických zařízeních, je Dexon Czech s.r.o. zapsán v seznamu MŽP ČR a je účastníkem kolektivních systémů Ecobat a Retela s.r.o. pod klientským číslem 2005/10/10/92. Stanovené výrobky, jak je uvedenou v jejich návodech k použití, není možné likvidovat vyhozením do komunálního odpadu. Vzhledem k použitým materiálům je nutné je odevzdat na příslušných sběrných místech (seznam na www.retela.cz, www.env.cz, sběrné dvory), které likvidaci a recyklaci zajistí. U stanovených výrobků tak fakturujeme poplatek za recyklaci elektroodpadu.

9.2 Na základě zákona č. 477/2001 Sb. o obalech, dodavatel systému – Dexon Czech s.r.o. má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se společnosti Ekokom a.s. pod klientským číslem EK-F06020790.

9.3. Dodavatel je ve smyslu zákona č. 297/2009 a 185/2001 sb. registrován v kolektivním systému Ecobat a zajišťuje tak zpětný odběr a recyklaci baterií a akumulátorů použitých ve svých výrobcích.

10. Reklamace, záruka, záruční a pozáruční servis

10.1 Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje dílčí kupní smlouva a tyto Obchodní podmínky, včetně příslušné technické dokumentace. Jestliže prodávající poruší své uvedené povinnosti, vznikají kupujícímu nároky z odpovědnosti za vady, které se řídí ustanoveními § 2099 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.

10.2. Kupující je oprávněn uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží pouze písemným oznámením doručeným prodávajícímu.

10.3. Prodávající poskytuje na zboží záruku za jakost (uplatnění tzv. práva z vady) v délce 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu.

10.4. Částem výrobků, které podléhají výraznému opotřebení, jako jsou namáhané konektory, potenciometry, spínače, akumulátory a baterie, je stanovena životnost v délce 6 měsíců.

10.5. Záruka za jakost naopak nemůže být uplatněna u světelných zdrojů a u všech závad způsobených neodbornou manipulací a nedodržením provozních podmínek.

10.6 V případě, že se v záruční době vyskytla drobná vada (tzv. nepodstatné porušení kupní smlouvy) přistupujeme k opravě. V případě závažné vady (tzv. podstatné porušení kupní smlouvy) kdy výrobek je neopravitelný, má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy, tedy dobropisování kupní ceny. Reklamace musí být ze strany dodavatele vyřízena nejpozději do 30 dnů a to formou opravy. Po této lhůtě přistupujeme k výměně zboží nebo k vrácení peněz.

10.7. Při uplatňování záruky za jakost je kupující povinen podrobně popsat závadu ať už ve svém písemném vyjádření anebo ústně, při osobním jednání osobně. Dále je povinen předložit kopii dokladu, kterým výrobek pořídil a potvrzený záruční list, pokud byl kupujícímu dodán.

10.8 V případě, že zákazník nakupuje neosobním kontaktem, tedy prostředky komunikace na dálku (telefon, internet, mail, fax, atp.), jak stanoví občanský zákoník, může zákazník vrátit zboží do 14 dnů od jeho převzetí. V tomto případě vystavujeme dobropis do 2 dnů od obdržení zboží a následně dobropis proplácíme do 14 dnů. V případě, že zboží bylo v této 14denní lhůtě výrazně opotřebováno, můžeme dobropisovanou částku přiměřeně snížit. Tato možnost vrácení se ale nevztahuje na zakázkovou výrobu či práce, kdy zákazník objednává zboží, které se standardně nenachází v sortimentu prodejce a je tak vynímečně na přání zákazníka objednáno, vyrobeno či upraveno.

10.9. Vyžaduje-li to platná legislativa, musí kupující upozornit konečného provozovatele na povinnost sepsání tzv. Servisní smlouvy se servisní organizaci s patřičným pověřením a proškolením. To se týká zvláště systému podle ČSN EN 60 849 a EN 54–4, 54–16 a 54–24.

10.10. S uplatněním záruk za jakost výrobku se kupující obrací přímo na místo prodeje s dokladem o jejich nabytí. Společnost Dexon Czech s.r.o. nabízí také možnost odborného servisu.

10.11. Součástí balení je také návod k obsluze v českém jazyce a případně záruční list. Návod k obsluze lze také nalézt na stránkách www.dexon.cz. V souladu s občanským zákoníkem, není potřeba vydávat k výrobkům záruční listy. Jako podklad pro uznání záruky za jakost, stejně jako v dalších zemích EU, slouží pořizovací doklad (faktura), kterou odběratel obdrží při doručení zboží anebo elektronickou cestou.

10.12. U „velkých“ neinstalačních výrobků, které toto svou povahou vyžadují, je přiložen Návod k použití. Pokud se nedopatřením ve výrobě stane, že návod chybí, prosíme, kontaktujte nás elektronicky anebo rovnou návod stáhněte z www.dexon.cz, kde je uveden přímo u detailního popisu výrobku, anebo v archivu (pro starší, již nevyráběné, výrobky) http://www.dexon.cz/…y-k-pouziti/.

11. Rozhodčí doložka

11.1 Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, že veškeré spory, které by v budoucnu vznikly z této smlouvy a nároky věřitele z ní vzešlé, budou rozhodovány v rozhodčím řízení s vyloučením pravomoci obecných soudů ve smyslu zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, a to rozhodcem JUDr. Wieslawem Firlou, se sídlem v Havířově-Městě, U Stromovky 11, PSČ 736 01.

11.2 V případě, že by sjednaný rozhodce nemohl funkci rozhodce ve věci podle této Smlouvy přijmout, a to již z důvodu objektivních či z důvodu případné podjatosti rozhodce, výslovně si smluvní strany ujednávají, že v takovémto případě je oprávněn věřitel, který uplatňuje majetkové nároky z této smlouvy, ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne, kdy se dozví o nemožnosti provést rozhodčí řízení sjednaným rozhodcem, namísto tohoto rozhodce jmenovat rozhodce nového podle své volby s tím, že jmenování nového rozhodce je povinen oznámit druhé smluvní straně nejpozději do 10-ti dnů ode dne uplynutí této lhůty a dále s tím, že účinky jmenování nastávají dnem, kdy oznámení bude doručeno druhé smluvní straně písemnou formou. V případě marného uplynutí těchto lhůt platí, že rozhodčí doložkou v této Smlouvě nejsou smluvní strany vázány.

11.3 Rozhodčí řízení se koná v místě určeném rozhodcem s přihlédnutí k oprávněným zájmům stran. Rozhodce postupuje v rozhodčím řízení způsobem, který považuje za vhodný tak, aby bez zbytečných formalit a při poskytnutí stejné příležitosti k uplatnění práv všem stranám byl zjištěn skutkový stav věci potřebný pro rozhodnutí sporu.

11.4 Rozhodce rozhoduje ve věci bez ústního jednání, pouze na základě písemných materiálů předložených stranami. Nebude-li však rozhodce považovat materiály za dostačující, je oprávněn nařídit ústní jednání.

11.5 Předvolání k ústnímu jednání se doručuje stranám písemnou formou nejméně deset pracovních dnů přede dnem, v němž se ústní jednání má konat.

11.6 Pokud se některá ze stran nedostaví k ústnímu jednání bez předchozí důvodné omluvy, doručené rozhodci nejpozději dva pracovní dny přede dnem, v němž se má ústní jednání konat, bude v rozhodčím řízení pokračováno bez její účasti. O důvodnosti omluvy rozhoduje rozhodce.

11.7 Veškeré písemnosti, týkající se zahájení a konání rozhodčího řízení, musí být předloženy v takovém počtu výtisků, aby každá ze stran a rozhodce měli po jednom výtisku.

11.8 Písemnosti v rozhodčím řízení zasílá stranám rozhodce, a to na adresu, kterou strana uvedla nebo zvolenému právnímu zástupci.

11.9 Žaloby, žalobní odpovědi, předvolání a usnesení se zasílají doporučeným dopisem s potvrzením o doručení. Ostatní písemnosti, vyjma rozhodčího nálezu, se mohou zasílat doporučeným nebo obyčejným dopisem. Kterákoli z uvedených písemností může být rovněž doručena osobně oproti potvrzení o přijetí. Všechna doručení rozhodce jsou platná, byla-li učiněna podle tohoto odstavce, a to i tehdy, jestliže adresát písemnost odepřel převzít nebo přes oznámení poštovního úřadu si ji jako poštovní zásilku nevyzvedl.

11.10 Jestliže strana po zahájení rozhodčího řízení změnila adresu aniž to oznámila rozhodci, je doručení platně provedeno odesláním písemnosti dle předchozího odstavce.

11.11 Smluvní strany se dále dohodly, že rozhodčí nález nemusí být odůvodněn. Konečné stanovisko v tomto náleží rozhodci s přihlédnutím k okolnostem sporu. To platí i v případě, je-li na návrh kterékoliv ze stran vyřešen spor uzavřením smíru ve formě rozhodčího nálezu. Rozhodčí nález je konečný a závazný a dnem doručení nabývá účinků pravomocného soudního rozhodnutí. Strany jsou povinny splnit uložené v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. Nestane-li se tak, podléhá rozhodčí nález soudnímu výkonu rozhodnutí.

11.12 Rozhodčí nález rozhodce doručuje účastníkům rozhodčího řízení, příp. jejich zástupcům, způsobem, upraveným zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění účinném v době doručování rozhodčího nálezu.

11.13 Právní vztahy výslovně tou rozhodčí doložkou neupravené se řídí zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů.

12. Ochrana osobních údajů

12.1. Objednatel (kupující, zákazník) souhlasí s poskytnutím, shromažďováním, uchováváním a zpracováním svých osobních údajů prodávajícím – firmou Dexon Czech s.r.o. a s jejich využití k zasílání obchodních sdělení, to vše pouze v rámci prodejních a marketingových aktivit prodávajícího, v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., O některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Rozsah osobních údajů je dán údaji: jméno a příjmení, název firmy, v případě aktivit na www.dexon.cz přihlašovací jméno a heslo a IP adresa počítače kupujícího, tituly před jménem a za jménem, adresa fakturační, sídla, doručovací, IČ, DIČ, údaje poskytované systémy Ares, Creditcheck, justice.cz, emailová adresa, telefonní číslo.

12.3. Zákazník je na stránkách www.dexon.cz srozuměn s používáním tzv. cookies a toto vyrozumění potvrzuje.

12.4. prodávající zpracovává osobní údaje jak prostřednictvím automatizovaných prostředků v rámci informačních systémů prodávajícího, tak i manuálně. Zpracování provádějí zaměstnanci prodávajícího v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Veškeré osoby, jež se dostávají do styku s osobními údaji dle tohoto článku, jsou vázány povinností mlčenlivosti. 12.5. Zákazník má možnost vyslovit nesouhlas se zpracováním osobních údajů zasláním emailové zprávy na adresu objednavky@dexon.cz.

12.6. Zákazník má možnost vyslovit nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení zasláním emailové zprávy na adresu nezasilat@dexon.cz.

13. Platnost obchodních podmínek

13.1 Tyto obchodní podmínky jsou zveřejňovány na www.dexon.cz, jsou verzovány a neměnně uloženy na serveru dodavatele. Není možná jejich záměna za jinou verzi či jiný tištěný dokument.

13.2 Odkazuje-li na tyto obchodní podmínky jiný dokument, např. Obchodní nabídka, Rámcová kupní smlouva, Provizní smlouva dodavatele (Dexon Czech s.r.o. Ič: 25899783), platí verze obchodních podmínek dle dne podpisu smlouvy Dodavatelem.

13.3 Tyto obchodní podmínky dodavatele byly vydány a jejich platnost je od 28.2.2017

13.4 Vydáním nových Obchodních podmínek končí platnost staré verze obchodních podmínek. Vydáním se rozumí zveřejnění na www.dexon.cz a jejich vytištění.
DEXON CZECH s.r.o., Na Novém poli 381/5, 733 01 Karviná-Staré Město, tel.: 596 321 160, www.dexon.cz
IČ: 25899783, DIČ (VAT ID): CZ25899783, Bankovní spojení: ČS 3346881339/0800
© DEXON CZECH s.r.o., 2009, technicky zpracoval Ing. Kamil Toman
Další reprodukce bez souhlasu vydavatele není dovolena. Všechna práva vyhrazena.

Představení naší firmy

NÁŠ SORTIMENT
Jsme výrobcem a prodejcem auto ozvučovací techniky Hifi, profesionální, instalačního repro ozvučení a reproduktorů. Nabízíme reproduktory, hifi reproduktory, hifi stojany, repro stojany, profesionální reproduktory, zesilovače, tlampače, autosubwoofery, reprosoustavy, i evakuační rozhlas, audio sestavy včetně autoreproduktorů. Ozvučení interiérů, 100V rozvody, 100V reproduktory a reprosoustavy. Osvětlovací a ozvučovací technika včetně špičkových profesionálních reproduktorů.

CO VYRÁBÍME
Dexon Czech s.r.o. je výrobcem a prodejcem Hifi, profesionální, plošně a auto ozvučovací techniky, reproduktorů, reprosoustav 5.1, repro pro domácího kina a autohifi, domácí rozhlasy, v systému hudba i řeč. Nabízíme evakuační rozhlas, mixážní pulty, repro stojany, hifi stojany, autorádia, kabely, autodoplňky, reproboxy, reproduktory do auta, auto reproduktory, autoreproduktory, audio, hifi, zesilovače, autohifi, reprosoustavy, 100 V, 100V tlampače, reproduktory, reentrantní reproduktory, domácí kino, domácí rozhlas, reprobedny, podhledové reproduktory, auto, sestava, aaa auto, repráky, reprák, reprobedna, autoreprák, autorepráky, wat, zesík, watt, subwoofer, dvd, sestavy, decibel, 5.1, notebooky, mixážní pulty, subwoofery, autoradia, hudba, reproduktory, reproboxy, repro drivery, repro stojany, zvukovody, kabely. Najdete také u nás reproduktory, reprosoustavy, reprobedny, hifi reproduktory, profesionální reproduktory, podhledové reproduktory, reprobedny a zesilovače pro hifi a domácí kino, tlampače, autosubwoofery, zesilovače, audio sestavy včetně autoreproduktorů a kabelů, autozesilovačů a autohifi.

OBCHODNÍ STRATEGIE
V současnosti jsme jedinou českou firmou produkující vlastní výrobky pod svou vlastní značkou v širokém rozsahu, čímž si upevňujeme přední pozici nejenom na českém trhu. Kromě prodeje v našich specializovaných prodejnách se na obratu firmy podílí rovněž zásilková služba a export do Polska, Slovenska, Německa, Rakouska, Velké Británie, Švédska, Nizozemí, Itálie, Řecka, Estonska a Litvy.

CO OZVUČUJEME
Řešíme ozvučení interiérů, hifi, domácí kino, autohifi, 100V rozvody, reentrantní reproduktory, 100V reproduktory, reprosoustavy 100 V zesilovače, pro hudbu i řeč. K tomu slouží osvětlovací a ozvučovací technika, mikrofony, zesilovače, kabely, reprosoustavy, reproboxy, reprobedny, včetně špičkových profesionálních reproduktorů a subwooferů.

OZVUČÍME COKOLIV
Zajistíme ozvučení pro bary, školy, úřady, budovy, hřiště, auta, domácí prostory, supermarkety, obchody, výrobní prostory, obce atd. Nabízíme 100V, 100 V, 5.1, profesionální reproduktory, accesories, audio, auto, auto reproduktory, autodoplňky, autohifi, evakuace, mixážní pulty, autoradia, autoreprák, autorepráky, autoreproduktory, basáky, bezdrátové mikrofony, hifi stojany, bezdrátový mikrofon, tlampače, decibel, dexon, diskuzní, diskuzní systémy, domácí kino, domácí rozhlas, dvd, elektro, reentrantní reproduktory, enclosures, evakuace, repro stojany, evakuační, evakuační rozhlas, repro, hifi, evakuace, subwoofery, kabely, pultíkové mikrofony, reentrantní reproduktory, regulátor hlasitosti, hifi reproduktory, regulátory hlasitosti, reprák, repráky, repro, repro stojany, reprobedna, reprobedny, reproduktor, reproduktorové stojany, reproduktory, reproduktory 5.1, subwoofery, reproduktory do auta, reproduktory pro domácí kino, mixážní pulty, reprosoustava, reprosoustavy, subwoofery, hifi reproduktory, rodinné domy, rodinný dům, rozhlasová ústředna, rozhlasové ústředny,

SLUŽBY PRO VÁS
Našim hlavním cílem je spokojenost zákazníka. A to nejenom spokojenost s kvalitou služeb, technickým zázemím, ale rovněž se šíři a dostupnosti sortimentu. Proto na skladové ploše 5 000 m máme 90 % položek trvale skladem, jež jsou připraveny k expedici do 24 hodin. Snažíme se Vám vždy vyhovět a proto poskytujeme zdarma technické konzultace. Pracujeme s vyspělým informačním systémem, který je navíc doplněn virtuálním internetovým obchodem s plným komfortem objednávání.

CO NAJDETE V KATALOGU
Budete-li listovat našim nabídkovým katalogem, pak narazíte na profesionální techniku pro muzikanty, DJ, domácí kino, plošné ozvučování, reproduktory, konstrukční materiál, profesionální reproduktory, světelnou techniku a v neposlední řadě také sortiment pro ozvučování automobilů.

Obchodní podmínky
Obsah košíku Počet výr.: 0 Celkem Kč: 0,00
Rychlý kontakt Tel.: 596 321 160 objednavky@dexon.cz podpora@dexon.cz

LED svítidla

Přečtěte si

Ozvučení nádrážní budovy nebo čekárny a nástupiště

Ozvučení míst s veřejnou dopravou patří spíše k těm jednodušším. Jako jediný zdroj signálu se používá…

Další články »
Vybíráme z novinek NOVINKA

210046 | RP 111 podhledové reproduktory

pár reproduktorů, plastové, HiFi, 50 W / 8 Ω, 86 dB, 50 – 20 000 Hz, s kulatým i čtvercovým magnetickým rámečkem, Ø 248 nebo 251×251 mm, Mica membrána, hedvábná kalota, výhybka

2 990,00 Kč s DPH
Vybíráme ze slev DOPRODEJ

27 923 | MRP 2200 nástěnný přehrávač se zesilovačem

2× 20 W stereo zesilovač ve třídě D, FM tuner, Mp3 přehrávač z USB a SD, Bluetooth, equalizér, spektr. analyzátor, AUX vstup, výstup na subwoofer, připojení do LAN, plánovač, ovládací aplikace pro chytré telefony, RS 485, možnost multiroom řetězení, dotykový TFT displej, napájení přímo z 230 V, elegantní lesklé provedení

9 990,00 Kč s DPH

Jaká informace vám na této stránce chybí?
Ukažte, jak používáte naše výrobky, a získejte dárek!

U nás můžete zaplatit jednoduše vaši internet bankou nebo kartou.

PayU


DEXON CZECH s.r.o., Na Novém poli 381/5, 733 01 Karviná-Staré Město, tel.: 596 321 160, www.dexon.cz
IČ: 25899783, DIČ (VAT ID): CZ25899783, Bankovní spojení: ČS 3346881339/0800
© DEXON CZECH s.r.o., 2009, technicky zpracoval Ing. Kamil Toman
Další reprodukce bez souhlasu vydavatele není dovolena. Všechna práva vyhrazena.
Datum poslední aktualizace 17. 12. 2017

referencenávody k použitírecenzekonstrukcecertifikátydotazy – poradnaškoleníkontakty
HEUREKACENY ZBOŽÍBEYMAKAPELA TANGOHOTEL KAKTUSKLUB TANGOHW SERVER
TOPlist